กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

ข่าววันที่ 29 ธ.ค. 63 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 298331 ครั้ง