กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปัตตานี เร่งคลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่อง

ข่าววันที่ 15 ม.ค. 64 09.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296166 ครั้ง