กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี สูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคบริโภค

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296165 ครั้ง