กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296160 ครั้ง