กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.ส่งทีมปฏิบัติการพร้อมรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ สนธิกำลังดับเพลิงไหม้ บจก.ประภากรออย์ จังหวัดนครปฐม

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296161 ครั้ง