กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

กปภ.ช. หารือนโยบายหลัก - แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยพร้อมรับ ทุกความเปลี่ยนแปลง (24 มิ.ย. 64)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296159 ครั้ง