กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296158 ครั้ง