กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยรวม 4 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งสำรวจพื้นที่-ช่วยเหลือประชาชน

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296866 ครั้ง