กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ไม่หวั่นไหว วันภัยมา พร้อมรับมือ "ภัยพิบัติ"

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347439 ครั้ง