กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

26 ต.ค. 65 ปภ.อุบลราชธานี รายงานสถานการณ์น้ำ ณ สถานี M.7 สะพานประชาธิปไตย และสถานี M.11B บ้านโพธิ์ตาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 304920 ครั้ง