กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ.สร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแสดงเจตจำนงค์ร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347442 ครั้ง