กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. หารือผู้บริหาร TRUE ใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าประชุมหารือกับ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ Chief Regulatory Officer และคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อแสวงหาแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast สำหรับแจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347445 ครั้ง