กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

มท.1 ยกย่องกำลังสำคัญป้องกันภัย ส่งสารระลึกถึง อปพร.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง บันทึกเทปอ่านสารเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความเมตตา กล้าหาญ และเสียสละอุทิศตนของเหล่า อปพร. ในการปฏิบัติงานสนับสนุน การจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ ตลอดจนช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ อันเป็นต้นแบบอาสาสมัครจิตอาสา โดยจะออกอากาศเผยแพร่ในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347437 ครั้ง