กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. มอบรางวัลผลงานวิชาการ 9 จังหวัดก้าวย่างสู่ความสำเร็จถนนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานมอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ในเวทีการประชุม “ 9 จังหวัด ก้าวย่างสู่ความสำเร็จถนนปลอดภัย” ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและพื้นที่สู่เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตของประเทศให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมี นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสสส. และนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแผนงาน สอจร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347449 ครั้ง