กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ.นำทีม USAR Thailland - ครูฝึกสุนัข ต้องรับประธานชมรมยอร์คเชียร์ไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีม USAR THAILAND ครูฝึกสุนัข ให้การต้อนรับ นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสมอบระกาศนียบัตรให้แก่ทีมที่ไปปฏิบัติภารกิจ Thailand for Turkey พร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข และผ้าพันคอแก่สุนัข K9 (เซียร์ร่า และซาฮาร่า) ทั้งนี้สุนัขทรงเลี้ยง MI 6 แมดริด และโรเลซ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347453 ครั้ง