กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. จัดทำแผน สปฉ สนับสนุนภารกิจ บกปภ.ช.

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของ สปฉ. 4 ส่วนผจญเพลิง สปฉ. 5 ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ สปฉ. 9 ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการการจัดการสาธารณภัยระดับ 3 หรือระดับ 4 สนับสนุนการปฏิบัติงานในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325575 ครั้ง