กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดตามปัญหาไฟป่าหมอกควัน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหากรณีไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ระดมสรรพกำลังส่วนราชการ ประชาชน อาสาสมัครโดยเฉพาะจังหวัดที่กำลังเผชิญปัญหาฯ โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกร มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325576 ครั้ง