กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 3

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นการศึกสงคราม ทรงพระปรีชาสามารถด้านการพาณิชย์ ทั้งยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมติ ครม.ประกาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมหาเจษฎาบดินทร์” ถือเป็นวันสำคัญของชาติ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325577 ครั้ง