กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

สารคดี

3/6/2556
ปภ. เตือนภัย มอเตอร์ไซค์บนถนน
50.37 นาที
517 ครั้ง

ปภ. เตือนภัย มอเตอร์ไซค์บนถนน

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21678 ครั้ง