กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

สารคดี

3/6/2556
ขับขี่ปลอดภัยกับกรม ปภ.
35.48 นาที
576 ครั้ง

ขับขี่ปลอดภัยกับกรม ปภ.

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21776 ครั้ง