กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

สารคดี

3/6/2556
ชีวิตปลอดภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
20.32 นาที
527 ครั้ง

ชีวิตปลอดภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21769 ครั้ง