กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

สารคดี

3/6/2556
ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ
51.22 นาที
548 ครั้ง

ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ

บทเรียนชุด ภัยพิบัติ...คลื่นยักษ์สึนามิ ผลิตโดย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง­เอเซีย (ADPC) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28229 ครั้ง