กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ซ้อมแผน

12/6/2556
C-MEX & ARDEX 08
20.05 นาที
643 ครั้ง

C-MEX & ARDEX 08

การฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย (C-MEX 08) การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียน (ARDEX-08) ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21775 ครั้ง