กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

พ.ร.บ.

12/6/2556
พ.ร.บ. ปภ. 50 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
9.56 นาที
1585 ครั้ง

พ.ร.บ. ปภ. 50 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21773 ครั้ง