กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

22/2/2560
15. ชุด “ปภ.แนะดูแลเด็กใกล้ชิด - แก้ไขจุดเสี่ยง...ป้องกันเด็กจมน้ำ”
2.28 นาที
204 ครั้ง

15. ชุด “ปภ.แนะดูแลเด็กใกล้ชิด - แก้ไขจุดเสี่ยง...ป้องกันเด็กจมน้ำ”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21768 ครั้ง