กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

22/2/2560
14. ชุด “ปภ.แนะประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติภัย”
2.29 นาที
158 ครั้ง

14. ชุด “ปภ.แนะประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติภัย”

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21767 ครั้ง