กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

22/2/2560
13. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้รับมือพายุลมแรง - ฟ้าผ่า...ลดเสี่ยงอันตรายช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง”
2.30 นาที
210 ครั้ง

13. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้รับมือพายุลมแรง - ฟ้าผ่า...ลดเสี่ยงอันตรายช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21766 ครั้ง