กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

22/2/2560
12. ชุด “ปภ.แนะอุทกภัย...ภัยใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้ - เตรียมพร้อมรับมือ”
2.30 นาที
224 ครั้ง

12. ชุด “ปภ.แนะอุทกภัย...ภัยใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้ - เตรียมพร้อมรับมือ”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21772 ครั้ง