กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

22/2/2560
11. ชุด “ปภ.แนะรับมือ - แก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมีถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย”
2.50 นาที
188 ครั้ง

11. ชุด “ปภ.แนะรับมือ - แก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมีถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21778 ครั้ง