กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
10. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้ - ป้องกัน “แผ่นดินไหว” มหันตภัยธรณีพิโรธ...ลดความสูญเสีย”
2.55 นาที
421 ครั้ง

10. ชุด “ปภ.แนะเรียนรู้ - ป้องกัน “แผ่นดินไหว” มหันตภัยธรณีพิโรธ...ลดความสูญเสีย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27157 ครั้ง