กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
09. ชุด “ปภ.เตือนเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย...ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้”
2.53 นาที
502 ครั้ง

09. ชุด “ปภ.เตือนเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย...ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27234 ครั้ง