กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
08. ชุด “ปภ.แนะเตรียมสภาพรถให้พร้อม - เรียนรู้หลักขับรถช่วงฤดูฝน...เดินทางปลอดภัย”
3.15 นาที
407 ครั้ง

08. ชุด “ปภ.แนะเตรียมสภาพรถให้พร้อม - เรียนรู้หลักขับรถช่วงฤดูฝน...เดินทางปลอดภัย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27156 ครั้ง