กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
05. ชุด “ปภ.แนะโทร - ง่วงไม่ขับ...ช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”
2.35 นาที
391 ครั้ง

05. ชุด “ปภ.แนะโทร - ง่วงไม่ขับ...ช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27149 ครั้ง