กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
04. ชุด “ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเร็ว - เมาไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”
2.55 นาที
341 ครั้ง

04. ชุด “ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเร็ว - เมาไม่ขับ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27150 ครั้ง