กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
03. ชุด “ปภ. แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง - ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”
2.18 นาที
363 ครั้ง

03. ชุด “ปภ. แนะใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธี...ลดบาดเจ็บรุนแรง - ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27162 ครั้ง