กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
02. ชุด “ปภ. แนะปรับเบาะนั่ง - จัดท่านั่ง - จับพวงมาลัย - ปรับกระจกรถถูกต้อง...เดินทางปลอดภัย”
2.44 นาที
349 ครั้ง

02. ชุด “ปภ. แนะปรับเบาะนั่ง - จัดท่านั่ง - จับพวงมาลัย - ปรับกระจกรถถูกต้อง...เดินทางปลอดภัย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27212 ครั้ง