กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้)

23/2/2560
01. ชุด “ปภ. แนะคนพร้อม รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย”
2.35 นาที
524 ครั้ง

01. ชุด “ปภ. แนะคนพร้อม รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง...เดินทางปลอดภัย”

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27153 ครั้ง