กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

5/7/2560
รู้ทันภัยกับ ปภ. ตอนที่ 2 ปภ. บูรณาการ เตรียมพร้อมรับมือ – แก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวครอบคลุมทุกมิติ
นาที
302 ครั้ง

รู้ทันภัยกับ ปภ. ตอนที่ 2 ปภ. บูรณาการ เตรียมพร้อมรับมือ – แก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวครอบคลุมทุกมิติ

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62488 ครั้ง