กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

19/2/2557
สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 1 นาที
1 นาที
484 ครั้ง

สกู๊ปชุด ถนนปลอดภัย 1 นาที

โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปี 2557

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62476 ครั้ง