กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

แนะนำกรม ปภ.

27/6/2561
แนะนำกรม ปภ. ปี 2561 (พร้อมคำบรรยายอังกฤษ)
9:35 นาที
344 ครั้ง

แนะนำกรม ปภ. ปี 2561 (พร้อมคำบรรยายอังกฤษ)

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21763 ครั้ง