กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

12/3/2562
ตอนที่ 3 ปภ.วางมาตรการป้องกันภัยแล้ง พร้อมแนะรู้ทัน – ป้องกัน – รับมือปัญหาภัยแล้ง…
2:36 นาที
229 ครั้ง

ตอนที่ 3 ปภ.วางมาตรการป้องกันภัยแล้ง พร้อมแนะรู้ทัน – ป้องกัน – รับมือปัญหาภัยแล้ง…

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62469 ครั้ง