กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

รายการคุยยกบ้าน ปี 2562

26/3/2562
ตอนที่ 5 ปภ.วางมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ แนะเตรียมพร้อม - ป้องกันอันตรายในการเล่นน้ำ...เที่ยวทะเลปลอดภัย
2.30 นาที
282 ครั้ง

ตอนที่ 5 ปภ.วางมาตรการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ แนะเตรียมพร้อม - ป้องกันอันตรายในการเล่นน้ำ...เที่ยวทะเลปลอดภัย

ผลิตโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62486 ครั้ง