กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

11/4/2562
ตอนที่ 5 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562
1.30 นาที
259 ครั้ง

ตอนที่ 5 ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุ...สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 2562

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62466 ครั้ง