กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

28/5/2562
ตอนที่ 17 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะตรวจสอบ – ดูแล – เติมก๊าซถูกวิธี... ลดเสี่ยงถังก๊าซรั่ว – ไฟไหม้รถ
2.08 นาที
200 ครั้ง

ตอนที่ 17 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะตรวจสอบ – ดูแล – เติมก๊าซถูกวิธี... ลดเสี่ยงถังก๊าซรั่ว – ไฟไหม้รถ

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62445 ครั้ง