กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

7/6/2562
ตอน 18 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือน แนะจัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย ป้องกัน - ลดเสี่ยงอุบัติภัยในเคหสถาน
2:10 นาที
310 ครั้ง

ตอน 18 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในบ้านเรือน แนะจัดสภาพแวดล้อมบ้านปลอดภัย ป้องกัน - ลดเสี่ยงอุบัติภัยในเคหสถาน

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62422 ครั้ง