กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562

9/8/2562
ตอนที่ 21 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะเรียนรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ... ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
02:07 นาที
194 ครั้ง

ตอนที่ 21 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนน แนะเรียนรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ... ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62446 ครั้ง