กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

สารคดีโทรทัศน์

19/2/2557
ถนนปลอดภัย
1.29 นาที
623 ครั้ง

ถนนปลอดภัย

สารคดีโทรทัศน์ชุด : ถนนปลอดภัย : สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย สำหรับเผยแพร่ทางเว็บเซต์กรมป้องกันและบรร­เทาสาธารณภัย จำนวน 8 ตอน

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62479 ครั้ง