กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

3/12/2562
ตอนที่ 1 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย ... ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2 นาที
1096 ครั้ง

ตอนที่ 1 ปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ แนะประชาชนเรียนรู้รับมือ ลดเสี่ยงอันตราย ... ดำเนินชีวิตปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62477 ครั้ง