กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ

27/1/2563
ตอนที่ 5 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย แนะเรียนรู้ - ป้องกันอันตราย ท่องเที่ยงช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
2:00 นาที
414 ครั้ง

ตอนที่ 5 ปภ. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัย แนะเรียนรู้ - ป้องกันอันตราย ท่องเที่ยงช่วงฤดูหนาวปลอดภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62471 ครั้ง