กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย Animation Clip รู้รับ รู้ทัน ป้องกันภัยพิบัติ Motion Graphic รู้ทันภัยไปกับ ปภ. ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เกร็ดความรู้สู้ภัยพิบัติ ปี 2562 รายการคุยยกบ้าน ปี 2562 สปอตโทรทัศน์ ปี 2562 สารคดีโทรทัศน์ สกู๊ปข่าวโทรทัศน์

สื่อวีดิทัศน์

Animation Clip

2/10/2563
ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดำเนินชัวิตปลอดภัยในช่วงฤดูฝน
2:06 นาที
379 ครั้ง

ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ดำเนินชัวิตปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2563 www.nationtv.tv

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60379 ครั้ง